SESJA PLENARNA – sala L051

Przewodniczący /Chairman:
prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI (UTH w Warszawie)

Lp.Autor/tytuł
Plenarny 1Zbigniew DĄBROWSKI
PÓŁ WIEKU WIBROAKUSTYKI W POLSCE – I CO DALEJ?
Plenarny 2Stanisław RADKOWSKI, Maciej SŁOMCZYŃSKI
WYKORZYSTANIE INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ W ZADANIU REKONFIGURACJI SYSTEMÓW DYNAMICZNYCH

SEKCJA: DRGANIA/VIBRATIONS – sala L023

Przewodniczący /Chairman:
prof. dr hab. inż. Zbigniew KOZANECKI (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Grzegorz M. SZYMAŃSKI (Politechnika Poznańska)

Lp.Autor/tytuł
V-1Rafał BURDZIK, Bogusław NOWAK, Piotr DEUSZKIEWICZ
ANALIZA SYGNAŁÓW WIBROAKUSTYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ PRZEJEŻDŻAJĄCY POJAZD SZYNOWY
V-2Marek IWANIEC, Krzysztof LALIK, Rafał RUMIN, Jerzy FELIKS, Grzegorz PAWŁOWSKI
REDUKCJA DRGAŃ URZĄDZEŃ WIRNIKOWYCH DO OBRÓBKI DREWNA
V-3Krzysztof LALIK, Ireneusz DOMINIK, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI
SAMOWZBUDNY AKUSTYCZNY SYSTEM W WIBRODIAGNOSTYCE OBUDOWY KOTWOWEJ
V-4Krzysztof LALIK, Szymon PODLASEK, Wojciech GORYL
SYSTEM REDUKCJI UDERZEŃ CIŚNIENIA PARY DLA KOTŁA KOGENERACYJNEGO NA BIOMASĘ W OPARCIU O MONITOROWANIE
CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ AKTUATORA PAROWEGO
V-5Natalia IDASZEWSKA, Grzegorz M. SZYMAŃSKI
IDENTYFIKACJA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW SYGNAŁU DRGAŃ PODCZAS TRANSPORTU OWOCÓW I WARZYW
V-6Marek IWANIEC, Paweł ORKISZ, Mariusz KANIA, Dariusz GURGA, Paulina WRONA
DISTRIBUTED SYSTEM DESIGNED FOR MEASUREMENT OF VIBRATIONS AND ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN THE TRANSPORT OF FOOD
PRODUCTS
V-7Zbyszko KLOCKIEWICZ, Grzegorz ŚLASKI
METODA ESTYMACJI WYMUSZENIA KINEMATYCZNEGO DROGI Z UŻYCIEM ZAREJESTROWANYCH ODPOWIEDZI ZAWIESZENIA
I JEGO MODELU
V-8Zbyszko KLOCKIEWICZ, Grzegorz ŚLASKI, Mikołaj SPADŁO
BADANIA SYMULACYJNE METODY ODTWARZANIA LOSOWEGO WYMUSZENIA KINEMATYCZNEGO DRÓG NA PODSTAWIE ODPOWIEDZI
DYNAMICZNEJ ZAWIESZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZAKŁÓCEŃ
V-9Adam KOTOWSKI
A METHOD FOR SPECTRAL ANALYSIS OF IMPULSE RESPONSE WITH RESPECT TO AN ACCURACY IMPROVEMENT OF NATURAL FREQUENCIES
ESTIMATION USING THE SCREENING TECHNIQUE
V-10Zbigniew KOZANECKI, Eliza TKACZ, Jakub ŁAGODZIŃSKI, Małgorzata GIZELSKA
THE DYNAMIC STABILITY OF ROTATING SYSTEMS IN TURBOMACHINERY UNDER API STANDARDS
V-11Mateusz KOZIOŁ
MODELOWANIE WIRNIKA ZE SPRZĘŻENIEM ŻYROSKOPOWYM W OBROTOWYM UKŁADZIE ODNIESIENIA STOSUJĄC PROGRAMY ANSYS I MATLAB
V-12Mateusz KOZIOŁ, Piotr CUPIAŁ
EKSPERYMENTALNE BADANIE DRGAŃ WIRNIKA W OPARCIU O SYGNAŁY POCHODZĄCE Z CZUJNIKÓW PIEZOELEKTRYCZNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WALE
V-13Michał MAKOWSKI, Wiesław GRZESIKIEWICZ
NUMERICAL INVESTIGATION OF THE VEHICLE EQUIPPED WITH MR DAMPER AND AERODYNAMIC ELEMENTS
V-14Damian MARKUSZEWSKI, Jarosław PANKIEWICZ, Mariusz WĄDOŁOWSKI
PROPOZYCJA METODYKI PROJEKTOWANIA GUMOWYCH TŁUMIKÓW DRGAŃ SKRĘTNYCH UKŁADÓW KORBOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH
V-15Nitin SATPUTE, Marek IWANIEC, Ramesh NARINA, Sarika SATPUTE
ENERGY HARVESTING SHOCK ABSORBER WITH LINEAR GENERATOR AND MECHANICAL MOTION AMPLIFICATION
V-16Nitin SATPUTE, Marek IWANIEC, Ramesh NARINA, Sarika SATPUTE
INVESTIGATION OF MECHANICAL MOTION AMPLIFICATION FOR VIBRATION ENERGY HARVESTING
V-17Sebastian UZNY, Łukasz KUTROWSKI, Tomasz SKRZYPCZAK
FREE VIBRATIONS OF THE COLUMN TAKING INTO ACCOUNT COMPRESSIVE AND THERMAL LOAD
V-18Sebastian UZNY, Michał OSADNIK
NONLINEAR VIBRATIONS OF THE PARTIALLY TENSIONED SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT THE ASYMMETRY OF THE STIFFNESS OF SUPPORTS
V-19Jan WARCZEK
THE OPINION OF IMPACT OF ENERGY DISSIPATION IN A VEHICLE SUSPENSION ON MECHANICAL ENERGY TRANSFER
V-20Paweł SKALSKI
MODEL MATEMATYCZNY TŁUMIKA MAGNETOREOLOGICZNEGO
V-21Marian JÓSKO
OCENA ZAWIESZENIA SAMOCHODU METODĄ WIBROAKUSTYCZNĄ
V-22Tomasz KORBIEL
MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH W PROCESACH INWESTYCJI BUDOWLANYCH
V-23Wojciech RUKAT, Mateusz WRÓBEL
SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ WIBRACYJNYCH WYBRANYCH ZMECHANIZOWANYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH NA ICH OPERATORÓW
V-24Mateusz WRÓBEL, Roman BARCZEWSKI, Bartosz JAKUBEK, Wojciech RUKAT
WPŁYW ZJAWISK MECHANICZNYCH I ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA DRGANIA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO W RÓŻNYCH OPCJACH ZASILANIA
V-25Mieczysław KANIA, Roman BARCZEWSKI
BADANIA WPŁYWU DRGAŃ OD WBIJANIA PALI PREFABRYKOWANYCH NA NAWIERZCHNIĘ I NASYP DROGOWY
V-26Roman BARCZEWSKI
ZASTOSOWANIE KRÓTKOCZASOWEJ PARAMETRYZACJI DRGAŃ DO OCENY WIBROAKTYWNOŚCI MASZYN I ICH PODZESPOŁÓW
V-27Mateusz JUZUŃ, Wojciech CHOLEWA
MODELOWANIE KOMPOZYTOWEJ OSŁONY PODWOZIA POJAZDU SZYNOWEGO
V-28Sławomir CIEŚLAK, Wiesław KRZYMIEŃ
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI DRGANIOWYCH PRZYSZPITALNYCH LĄDOWISK WYNIESIONYCH

SEKCJA: DIAGNOSTYKA/DIAGNOSTICS – sala L051

Przewodniczący /Chairman:
prof. dr hab. inż. Wiesław J. STASZEWSKI (AGH w Krakowie)
dr hab. inż. Marek FIDALI (Politechnika Śląska)

Lp.Autor/tytuł
D-1Tomasz BARSZCZ, Adam JABŁOŃSKI
APPLICATION OF ICPCM METHOD FOR FAULT DETECTION OF EPICYCLIC GEARBOXES
D-2Jacek DYBAŁA, Krzysztof NADULICZ
EMISJA MAGNETOAKUSTYCZNA W DIAGNOSTYCE ELEMENTÓW STALOWYCH KONSTRUKCJI ZŁOŻONYCH
D-3Jacek DZIURDŹ
WYKORZYSTANIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH W ANALIZIE MODELI ZJAWISK FIZYCZNYCH
D-4Tomasz FIGLUS
DIAGNOZOWANIE USZKODZENIA NAPINACZA ROZRZĄDU PRZY STAŁEJ I ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA
D-5Tomasz FIGLUS
ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD FILTRACJI SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH DO DIAGNOZOWANIA USZKODZEŃ ZAZĘBIENIA
PRZEKŁADNI
D-6Bogdan ŻÓŁTOWSKI
ELEMENTS OF THE STATISTICAL SYSTEM FOR VIBRATION TESTS OF MACHINE
D-7Dorota GÓRNICKA, Katarzyna SZWEDZKA
SYGNAŁ DRGANIOWY JAKO WSPARCIE PROCESU ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY MEBLARSKIEJ
D-8Marek IWANIEC, Jerzy STOJEK
WYKORZYSTANIE SYSTEMU UCZĄCEGO SIĘ, DO KLASYFIKACJI STANU ZUŻYCIA WIELOTŁOCZKOWEJ POMPY WYPOROWEJ
D-9Łukasz KONIECZNY, Andrzej N. WIECZOREK, Rafał BURDZIK, Grzegorz WOJNAR
PRELIMINARY STUDIES OF VIBROACTIVITY OF GEAR TRANSMISSIONS OPERATING UNDER THE IMPACT OF A SCRAPER CONVEYOR’S CHAIN DRIVE
D-10Wiesław J. STASZEWSKI
FATIGUE CRACK DETECTION USING DIFFUSED LAMB WAVE FIELD – DAMAGE INDEX VS. CRACK LENGTH ESTIMATION
D-11Adrian KROL, Marek FIDALI, Wojciech JAMROZIK
PORÓWNANIE WYBRANYCH ESTYMAT PUNKTOWYCH SYGNAŁÓW DRGAŃ POD KĄTEM SKUTECZNOŚCI DETEKCJI NIESPRAWNOŚCI
ŁOŻYSK TOCZNYCH
D-12Adrian KROL, Andrzej JAŁOWIECKI, Marek FIDALI
OCENA STANU NASMAROWANIA ŁOŻYSKA NA PODSTAWIE WYBRANYCH ESTYMAT PUNKTOWYCH SYGNAŁÓW DRGAŃ
D-13Krzysztof ROCZEK, Adrian KROL, Marek FIDALI, Tomasz ROGALA
HYBRYDOWY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY NAPĘDU GŁÓWNEGO PRZEMYSŁOWEJ LINII PRAS
D-14Krzysztof ROCZEK, Adrian KROL, Marek FIDALI, Tomasz ROGALA
ZASTOSOWANIE SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH I PRĄDOWYCH DO DIAGNOSTYKI NAPĘDU GŁÓWNEGO PRZEMYSŁOWEJ LINII PRAS
D-15Paweł ŁÓJ, Wojciech CHOLEWA
DIAGNOSTYKA ROTACYJNYCH ŁOPATKOWYCH POMP PRÓŻNIOWYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW
D-16Paweł MIKOŁAJCZAK, Jan MIKOŁAJCZAK, Sławomir WERZBICKI
IDENTYFIKACJA STANÓW NIEZDATNOŚCI OBIEKTÓW TECHNICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM WIELOWYMIAROWYCH ANALIZ
SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH
D-17Mariusz WĄDOŁOWSKI, Jarosław PANKIEWICZ, Damian MARKUSZEWSKI
ANALIZA ZASTOSOWANIA FUNKCJI KOHERENCJI WIELOKROTNEJ W PROCESACH SEPARACJI SYGNAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH
D-18Krzysztof PRAŻNOWSKI, Jarosław MAMALA, Andrzej BIENIEK, Mariusz GRABA
IDENTYFIKACJA I KLASYFIKACJA WYBRANYCH NIESPRAWNOŚCI SILNIKA SPALINOWEGO W OPARCIU O DRGANIA KONSTRUKCJI POJAZDU
D-19Andrzej PUCHALSKI, Iwona KOMORSKA
ZASTOSOWANIE FALKOWEJ ANALIZY MULTIFRAKTALNEJ SYGNAŁU DRGAŃ W DIAGNOSTYCE MASZYN WIRUJĄCYCH
D-20Michał ŚMIEJA, Sławomir WIERZBICKI, Magdalena KURIATA, Tomasz CIEPLIŃSKI, Łukasz SZUMILAS
WIZUALIZACJA DRGAŃ W DIAGNOSTYCE OBIEKTÓW TECHNICZNYCH
D-21Anna TIMOFIEJCZUK
PRZETWARZANIE I KODOWANIE SYGNAŁÓW DRGANIOWYCH DLA CELÓW WNIOSKOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU
D-22Paweł ORKISZ, Krzysztof POLAK, Marek IWANIEC, Kamil GÓRECKI
DISTRIBUTED VIBRO-DIAGNOSTIC SYSTEM FOR DEEP WELLS PUMP MAINTENANCE
D-23Krzysztof LALIK, Mateusz KOZEK, Ireneusz DOMINIK, Jacek WESÓŁ
VIBRO-ANALYSIS OF THE ROTATING MACHINE USING MACHINE LEARNING
D-24Krzysztof DRAGAN, Michał DZIENDZIKOWSKI, Artur KURNYTA
HEALTH MONITORING OF THE AERIAL STRUCTURES WITH THE USE OF EMBEDDED DIAGNOSTIC SYSTEMS
D-25Wojciech MOCZULSKI, Piotr PRZYSTAŁKA, Ryszard WYCZÓŁKOWSKI
METODYKA DIAGNOSTYKI PROCESÓW W ZASTOSOWANIU DO DETEKCJI I LOKALIZACJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH
D-26Grzegorz SZYMAŃSKI, Maciej TABASZEWSKI
IDENTYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO KOMPENSATORÓW LUZU ZAWOROWEGO Z UŻYCIEM POMIARU DRGAŃ I ALGORYTMÓW
UCZENIA MASZYNOWEGO
D-27Maciej TABASZEWSKI
IDENTYFIKACJA STANU ŁOŻYSK TOCZNYCH W OPARCIU O SYMPTOMY WIBROAKUSTYCZNE I DRZEWO KLASYFIKACYJNE
D-28Roman BARCZEWSKI, Bartosz JAKUBEK
WPŁYW OBCIĄŻENIA WZDŁUŻNEGO NA DRGANIA ŁOŻYSK STOŻKOWYCH PODCZAS ICH TESTOWANIA POPRODUKCYJNEGO

SEKCJA: AKUSTYKA, EGRONOMIA/ACOUSTICS, ERGONOMICS – sala L0210

Przewodniczący /Chairman:
prof. dr hab. inż. Stefan WEYNA (ZUT w Szczecinie)
dr hab. inż. Grzegorz KLEKOT (Politechnika Warszawska)

Lp.Autor/tytuł
A-1Roman BARCZEWSKI, Bartosz JAKUBEK
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ DUŻYCH MASZYN I URZĄDZEŃ – STUDIUM PRZYPADKU
A-2Bartosz JAKUBEK, Maciej TABASZEWSKI, Roman BARCZEWSKI
LOKALIZACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU W KUCHENKACH ELEKTRYCZNYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW W BLISKIM POLU AKUSTYCZNYM
I METODY NATĘŻENIOWEJ
A-3Paweł SKALSKI, Marta ROJEK
HAŁAS LOTNICZY W KONTEKŚCIE NADCIŚNIENIA KRWI CZŁOWIEKA
A-4Andrzej BĄKOWSKI, Vladimir DEKÝŠ, Leszek RADZISZEWSKI, Paweł ŚWIETLIK
URBAN TRAFFIC NOISE FOR HEAVY VEHICLES IN OCTAVE BANDS
A-5Marta BORWIN, Grzegorz M. SZYMAŃSKI
PORÓWNANIE MODELI PROPAGACJI HAŁASU GENEROWANEGO PRZEZ POJAZDY KOLEJOWE DLA RÓŻNYCH UKSZTAŁTOWAŃ TERENU
A-6Sebastian GARUS, Wojciech SOCHACKI
DESIGNING OF QUASI ONE-DIMENSIONAL ACOUSTIC FILTERS USING GENETIC ALGORITHM
A-7Krzysztof SZAFRAN, Wiesław KRZYMIEŃ, Sławomir CIEŚLAK
IDENTIFICATION OF POINTS OF INTENSE NOISE GENERATED BY BLADES OF HOVERCRAFT AND GYROPLANE
A-8Wojciech RUKAT, Mateusz WRÓBEL
PORÓWNANIE HAŁASU EMITOWANEGO PRZEZ WYBRANE RĘCZNE NARZĘDZIA ZMECHANIZOWANE O NIESTACJONARNYM
TRYBIE PRACY
A-9Dorota GÓRNICKA, Grzegorz KLEKOT, Michał MICHALIK
SYGNAŁ AKUSTYCZNY JAKO NOŚNIK INFORMACJI O ZABURZENIACH ODDYCHANIA PODCZAS SNU
A-10Grzegorz KLEKOT, Damian MARKUSZEWSKI
OCENA DRGAŃ I HAŁASU ODDZIAŁUJĄCYCH NA OPERATORA KOPARKI CATERPILLAR 214B
A-11Marek IWANIEC, Piotr KULINOWSKI, Grzegorz GÓRA, Konrad GAC
THE ACCCELEROMETER DATA ACQUSITION FOR SAFETY AND COMFORT ASSASMENT OF PEOPLE DURING TRANSPORT BY MINING
BELT CONVEYORS
A-12Małgorzata WOJSZNIS, Roman BARCZEWSKI
RYZYKO POWSTANIA ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA UŻYTKOWNIKÓW MASZYNEK DO STRZYŻENIA WŁOSÓW
A-13Stefan WEYNA
EFEKTYWNE DIAGNOZOWANIE LOKALNYCH ŹRÓDEŁ HAŁASU METODĄ OBRAZOWANIA AKUSTYCZNEGO

Zestawienie referatów w wersji do druku – kliknij tutaj