KOMUNIKAT (22 września 2023)

Wszystkich uczestników zachęcamy do zapoznania się, ze szczegółowym programem konferencji, który dostępny jest do pobrania w formacie PDF

Lista posterów również dostępna jest do pobrania w formacie PDF

Aby ułatwić gościom konferencji dotarcie na Kampus PP oraz do Centrum Wykładowego zamieszczamy także mapę Kampusu Politechniki Poznańskiej

KOMUNIKAT (15 września 2023)

Konferencja odbędzie się 27-28 września 2023 roku (środa i czwartek) w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2 w Sali L051. Z uwagi na duże zainteresowanie Forum Doktorantów, rezygnujemy z krótkich wystąpień przed sesją posterową. Dyskusja będzie odbywać się przy posterach. Sesja posterowa odbędzie się 27 września (I dzień konferencji) planowana od 14:30 do 15:30 (po obiedzie). Format/szablon posteru jest sprawą indywidualną, rekomendujemy wielkość posteru B1 (70cm x 100 cm).

Osoby zgłoszone na Forum Doktorantów proszimy o wcześniejsze przesłanie prezentacji w formacie PDF do sekretarza konferencji (do dnia 26 września 2023 r.)

Ramowy program konferencji w formacie PDF można pobrać stąd

Przypominamy, że opłatę konferencyjną należy uiścić za każdego uczestnika z osobna.

Uprzejmie prosimy o podanie do sekretarza konferencji informacji o dniu i przybliżonej godzinie przybycia na konferencję oraz jej opuszczenia. Bardzo ułatwi to nam sprawy organizacyjne.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji

 

KOMUNIKAT (22 sierpnia 2023)

Informujemy, że niektóre terminy uległy wydłużeniu (szczegółowe informacje poniżej)
Ponadto w trakcie konferencji odbędzie się szkolenie Szkolenie nt. Emisja akustyczna w badaniach naukowych i przemyśle prowadzone przez EC TEST SYSTEMS (certyfikowane). Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu zapraszamy do rejestracji Aktualny komunikat w formacie PDF można pobrać stąd

KOMUNIKAT

We wrześniu 2023 roku na Politechnice Poznańskiej już po raz trzeci odbędzie się konferencja naukowa VibDiag. Celem tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń, prezentacja osiągnięć i wyników badań przez uczestników. Planowana jest sesja plenarna (referaty zamawiane) oraz sesja posterowa.

W ramach konferencji planowane jest również Naukowe Forum Doktorantów stwarzające możliwość zaprezentowania tematyki badawczej, wyników badań, integracji naukowej środowiska doktorantów oraz możliwość dyskusji interdyscyplinarnej. Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej w zakładce „program”

 

TEMATYKA I CEL KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji, środków transportu oraz wibroakustykę środowiska naturalnego i środowiska pracy.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć, wyników badań przez uczestników.

DATA I MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2023 r.  Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 9.00

ORGANIZATORZY


KOSZTY KONFERENCJI

Opłata konferencyjna* obejmuje m.in. koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, obsługę cateringową w trakcie trwania obrad i wynosi:

  • 600zł – cena regularna
  • 500zł – dla studentów, doktorantów, członków PTDT

Opłata konferencyjna* po 8 września 2023 będzie wynosiła

  • 800zł – cena regularna
  • 650zł – dla studentów, doktorantów, emerytów oraz członków PTDT

*podano kwoty netto, z podatku VAT zwolnieni są wszyscy uczestnicy opłacający udział ze środków publicznych – prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Santander Bank Polska S. A.

77 1090 1362 0000 0000 3612 7125
W tytule wpłaty należy wpisać „VibDiag 2023 + imię i nazwisko uczestnika”

 

WAŻNE TERMINY

do 08.09.2023 zgłoszenie uczestnictwa (wypełnienie formularza w zakładce zgłoszenia przez każdego uczestnika)
do 08.09.2023 przesłanie streszczenia referatu – w przypadku wielu autorów streszczenie wysyła autor wiodący lub korespondencyjny (wg szablonu streszczenia) na adres sekretarza konferencji malgorzata.wojsznis@put.poznan.pl
do 11.09.2023 powiadomienie o akceptacji streszczenia
do 08.09.2023 wniesienie opłaty konferencyjnej ( pierwszy termin)
do 22.09.2023 wniesienie opłaty konferencyjnej ( drugi termin)

BAZA HOTELOWA

Aby ułatwić uczestnikom przyjeżdżającym na konferencję spoza Poznania znalezienie noclegu w pobliżu miejsca konferencji, poniżej prezentujemy listę kilku najbliższych hoteli

  • Hotel Focus ul. Serafitek 4
  • Hotel Ibis ul. Kazimierza Wielkiego 23
  • Novotel, ul. Termalna 5
  • Hotel HP Park, A.Baraniaka 77

PATRONAT

Konferencja objęta jest patronatem:

  • Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej – dr hab. inż. Olafa Ciszaka
  • Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ VIBDIAG