dr hab. inż. Roman Barczewski – przewodniczący
dr hab. inż. Maciej Tabaszewski – v-ce przew.
dr hab. inż. Paweł Jasion – v-ce przew.
mgr inż. Bartosz Jakubek – sekretarz
dr hab. inż. Hubert Jopek
mgr inż. Wojciech Rukat
dr Małgorzata Wojsznis
mgr inż. Mateusz Wróbel