TEMATYKA I CEL KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą wibroakustykę i diagnostykę wibroakustyczną maszyn, urządzeń, konstrukcji i środowiska.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć, wyników badań przez uczestników. Planowana jest sesja plenarna
z referatami zamawianymi oraz sesja posterowa.

DATA I MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 r. w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 5.

ORGANIZATORZY

Organizatorami konferencji są:

  • Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej
  • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
  • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

PATRONAT

Konferencja objęta jest patronatem:

  • Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej – dr hab. inż. Olafa Ciszaka
  • Sekcji Architektury, Ochrony Środowiska i Wibroakustyki Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Prezentacja prac odbędzie się w ramach sesji posterowej. Dyskusja przy posterach będzie poprzedzona krótkimi wystąpieniami autorów. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz jednostronicowego streszczenia (w języku polskim lub angielskim) e-mailem na adres sekretarza konferencji. Formularz rejestracyjny oraz szablon streszczenia znajdują się w zakładce Pliki do pobrania. Nadesłane pełne teksty referatów (w języku angielskim), które pozytywnie przejdą proces recenzowania zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma indeksowanego w bazie SCOPUS (ISSN:0860-6897): VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ VIBDIAG DO POZNANIA