1. D. Augustyn, M. Fidali – Wpływ kształtu zawieszenia na charakterystykę dynamiczną wzbudnika modalnego
 2. A. Bąkowski, L. Radziszewski, M. Kekez, V. Dekys – Analiza hałasu drogowego w dni wolne od pracy – studium przypadku miasta wojewódzkiego
 3. R. Burdzik, R. Jaworski, B. Śleziak, Ł. Konieczny – Badania uciążliwości akustycznej podczas jazy autobusu z napędem hybrydowym
 4. R. Burdzik, B. Nowak, P. Deuszkiewicz, J. Dziurdź, M. Wądołowski – Badania struktury sygnałów drganiowych szyn generowanych przejazdem pojazdów szynowych
 5. R. Burdzik, J. Rozmus, I. Celiński – Analiza możliwości zastosowania wspomagania wibroakustycznego w badaniach reakcji kierowcy
 6. R. Burdzik, P. Słowiński – Kategoryzowanie pojazdów szynowych przy pomocy średniej kwadratowej iloczynu sygnałów drganiowych
 7. P. Dąbek, J. Wodecki, P. Zimroz, P. Krot – Wizyjna metoda detekcji częstotliwości obrotów krążników w diagnostyce przenośników taśmowych z wykorzystaniem dronów
 8. P. Deuszkiewicz, J. Dziurdź – Analiza sygnałów dyskretnych z czujników położenia kątowego wałów
 9. M. Fidali D. Augustyn – Ocena amplitudowych charakterystyk dynamicznych wybranych czujników MEMS dedykowanych do diagnostyki drganiowej maszyn
 10. J. Filipczyk, Ł. Konieczny, J. Cichoń, T. Nykiel – Ocena stanu technicznego układu zawieszenie samochodu – wyniki badań
 11. P. Gierlak, P. Pietruś – Analiza drgań robota przemysłowego IRB 2400 z zastosowaniem technologii wzmocnienia ruchu
 12. H. Gołębiewski, J. Dybała – Ocena stanu technicznego zderzaków kolejowych z wykorzystaniem sygnałów drganiowych rejestrowanych podczas manewrów wagonów towarowych
 13. V. Gursky, V. Korendiy, P. Krot, O. Kachur, P. Dmyterko – Improved designs of inertial and eccentric exciters of vibratory screens and conveyors
 14. P. Kiljan, W.Moczulski, K. Kalinowski – Metoda detekcji granicy węgiel / skała
 15. Z. Klockiewicz, G. Ślaski – The influence of the inclusion of friction, hysteresis and actuation delay in damper’s model on dynamic responses of a skyhook controlled vehicle suspension
 16. Ł. Konieczny, G. Wojnar, R. Burdzik, K. Filipowicz, A. Wieczorek, M. Kuczaj – Redukcja drgań silnika podczas rozruchu układu napędowego przenośnika zgrzebłowego
 17. T. Korbiel, A. Bywalec – Zmniejszenie emisji drgań mechanicznych w ruchu szynowym poprzez modyfikacje prefabrykowanego podtorza tramwajowego
 18. P.Krot, R. Zimroz – Wykorzystanie trybów niestacjonarnych w diagnostyce napędów przekładniowych maszyn przemysłowych
 19. A. Loska, A. Timofiejczuk – Utrzymanie ruchu bazujące na kontekstowym wyborze scenariusza
 20. B. Łazarz, Ł. Mazurek – Identyfikacja właściwości wibroakustycznych przemysłowej przekładni zębatej na podstawie modelowania numerycznego przy wykorzystaniu oprogramowania MSC Actran
 21. T. Macura, A. Timofiejczuk – Diagnozowanie nieprawidłowych zdarzeń w zarządzaniu zespołami zdalnymi w branży motoryzacyjnej
 22. N. Maherus, Y. Sholovij – Badanie wpływu drgań na geometrię otworu leja podczas rozładunku drobnego materiału sypkiego
 23. J. Michalski, T. Stręk – Analiza drgań ustalonych płyty warstwowej z rdzeniem auksetycznym poddanej przyspieszeniu podłoża
 24. J. Milewicz, T. Nowakowski, G. M. Szymański – Pomiar i parametry przetwarzania własności modalnych elementów zestawu kołowego pojazdu szynowego
 25. D. Mokrzan, T. Nowakowski, G. M. Szymański – Wykorzystanie transformaty falkowej do wyznaczenia prędkości pojazdu szynowego z użyciem sygnału akustycznego
 26. L. Molina Arias, M. Iwaniec – Analiza cykloid kończyny dolnej w diagnostyce problemów ruchowych
 27. G. Peruń, W. Wilczyńska – Techniki spawalnicze stosowane w naprawach pojazdów samochodowych. Wykorzystanie metod NDT do diagnozowania złączy spawanych
 28. G. Peruń – Wykorzystanie metod diagnostyki wibroakustycznej i analizy sygnałów do diagnozowania urządzeń i optymalizacji konstrukcji
 29. R. Rumin, J. Blaut, Ł. Breńkacz – Koncepcja układu do automatycznego wyważania
 30. P. Rzucidło – Analiza stochastycznych właściwości wybranych żyroskopów i akcelerometrów MEMS
 31. H. Shiri, P. Zimroz – Health index selection and RUL prediction based on NPCA and stochastic modelling
 32. P. Skalski, P. Grygorcewicz, J. Piłczyńsk, R. Harla, Z. Skorupka – Badania prototypu tłumika z elastomerem magnetoreologicznym na stanowisku badawczym
 33. P. Słowiński, M. Juzek – Porównanie sposobów mocowania akcelerometru a poprawność uzyskanych wyników w badaniach nieniszczących na przykładzie szyny kolejowej
 34. J. Warczek, R. Burdzik, W.Batko – Ocena niepewności kalibracji sonometru w badaniach środowiskowych
 35. M. Wądołowski, J. Dziurdź, D. Markuszewski – Modyfikacja algorytmu wyznaczania funkcji koherencji wielokrotnej do estymacji przebiegu czasowego sygnału diagnostycznego
 36. W. Wilczyńska, G. Peruń – Uproszczony model dynamiczny zawieszenia pojazdu samochodowego
 37. G. Wojnar, M. Juzek – Analiza modalna walcowej przekładni zębatej wyposażonej w koło zębate o zmodyfikowanej budowie wewnętrznej
 38. M. Zabaryłło, A. Jabłoński, T. Barszcz – Vector-based 3d method for fault detection of large turbomachinery
 39. B. Żółtowski – Mutual measurements of vibration signal in description of dynamics the system elements